Sunday, February 25, 2018

Friday, November 25, 2016

मंथन : The Stirr: मधमाश्यांचे राष्ट्रगान

मंथन : The Stirr: मधमाश्यांचे राष्ट्रगान

To write comments : Kindly Click "टिप्पणी" . To send the Article to other friends : Click Icon of Envelop with arrow on RHS of "टिप्पणी"

Monday, December 31, 2012

कळेना केंव्हा


कळेना केंव्हा कधी ती आग विझुन गेली
मस्तकातील थंडी तळपायात पोहोचली
मेंदुज्वराने मनगटे हतबल झाली

कळेना केंव्हा कसा मध्यान्ही हा अस्तास गेला
दुपारी काजव्यांचा दिपवुन लखलखाट गेला
घुबडांनी कसा देश काबीज केला।


कळेना केंव्हा कसे वाघनखास नेलपौलीश लागले
अफजलखांनास असे ह्रदयाशी कवटाळले
पाठीत तानजीच्या सुरे खुपसलेले

कळेना किती अजुन ग्लानी राहीलीच येणे बाकी
पांडवांची इथे तिथे मुंडकी विखुरलेली
तरीही धरू आस स्रुजनाची तुझ्या अर्जुनाच्या सख्यारे


स्वरचीत > संदीप गोडबोले.
24 th Nov 2007


To write comments : Kindly Click "टिप्पणी" . To send the Article to other friends : Click Icon of Envelop with arrow on RHS of "टिप्पणी"

Sunday, December 23, 2012

मधमाश्यांचे राष्ट्रगान

This poem was written on 2nd of Jan 2009. I am uploading it and keeping it on the Top of the Blog . All new posts shall be posted below this .

मारता कुणी जरी काडी खडा लहानाहून लहान
तुटून पडती त्यावर मधमाश्या घोंघावत राष्ट्र्गान//

मरमर करते अथांग गर्दी लोकल मध्ये चढण्या उतरण्याची
गोळीबार होताच पळते सैरावैरा घाबरट सश्या सारखी //

नि:शस्त्र मावळे धावून गेले चिलखतही नव्ह्ते सोबतीला
हौतात्म्याचा बाजार मग मांडला मेणबत्त्या अन म्य़ाराथोनचा //

मस्तवाल राजकारणी,गाफील गुप्तचर राज्य करती गांडुळ जनते वर
अळ्या,झुरळे दिवसाउजेडी बघा जंतही झळकती च्यानेलच्यानेल वर//

हैवान १० व बौम्ब १००, हातगोळे १०००,गोळ्या १०००० फक्त जेंव्हा होत्या
पायात शेपट्या एक करॊड महानगराच्या सगळ्या टी.व्ही.समोर तेंव्हा होत्या//

धावुन नि:शस्त्र लोंढा जरी कोसळता कसाब कंपनी वरती
जीव नसते गेले इतके अन बचत देखील वेळेची होती //

तत्क्षणीच आग्यामोहोळासम तुटून पडाया शिकवेल कोण कधी आम्हा
वाट न पहाता ATS अन NSG येईल कधी अन करतील काही केंव्हा //

बिशाद त्यापुढे कुणाची काय असती करण्या नजरही वाकडी
देत बसा आयुष्य भर त्यांना आता पुराव्यांचीच पोतडी //

चुकलेच तुझे देवकी नंदना अश्वासने देणे पुन:पुन: येण्याची
षंढ देश पांघरूणात चघळतो मनोराज्ये तुझ्या आगमनाची //

येतील का पुढे मालक अन राजे करणे सोडून देशाची होळी ?
अंबानी टाटा अन मुख्यमंत्री करतील स्पर्धा खाया पहीली गोळी ? //

गरज न पडेल कधीच आम्हा पगारी हुतात्मे अन नवश्या भगवंताची
जागा खडबडून जर का होई प्राण स्वत:चा अर्पिण्या हरेक भारतवासी //

सोडून द्या भेसूर भीषण नामर्द निर्बुद्ध किडामुंग्यांचे गुणगान
यापुढे गाऊ गगन भेदी स्वरात केवळ मधमाश्यांचे राष्ट्रगान //


I proudly dedicate my own creation , the one I like the most, "The Anthem of the Bees" to the Real Hero Rashida and Rukhsana of Jammu n Kashmir who showed the spirit of this Anthem and killed terrorists. May we all always respond like them .

Click Here to see VDO clipping About Great Bravery by Rashida and Rukhsana

Tuesday, August 9, 2011

गीता : थिअरी आणि प्र्याक्टीकल

थिअरी आणि प्र्याक्टीकल ह्या परस्परावलंबी वस्तू आहेत.

आधी थिअरी की आधी प्र्याक्टीकल असा प्रश्न येतो.

प्र्याक्टीकल चे रहस्य उलगडलेकी जे लोणी मिळते ते थिअरी.

थिअरीच व्यक्त झालेली नसताना, परीस्थीतीशी दोन हात करण्याची वेळ येते तेंव्हा हरण्याची भिती न बाळ्गता समर्थ पणे सामना करण्याची हिंमत (गटस) जे दखवतात ते खरे हिरो असतात.

कोणत्याही थि. व प्र्या. दोघांचीही कमर्शीयल व्ह्याल्ल्यू काळा प्रंमाणे बदल असते.

"गीता" थियरी अर्जुनाचा निकम्मेपणा दूर करण्यासाठी श्रीकृष्णाने निर्मिली.

या थिअरीचे मार्कॆट जबरजस्त आहे.
दैनंदीन जिवनात येणारी हताशा दूर करण्यासाठी समाजानी हजारो वर्षे गितेचा आधार घेतला आहे.

पवित्र, सात्वीक व शुद्ध सामजीक परीवर्तन करणाऱ्या संत द्न्यानेश्वर, लोकमान्य टिळक, विनेबा भावे ह्यांनी निस्वार्थ पणे गीतेचे कालानूरूप निरूपण सामन्यांच्या भाषेत केले.

मला आश्चर्य वाट्ते की या पैकी एकही जण स्वत: सशस्र प्र्याक्टिकल करण्यास धजावला नाही. ज्ञानेश्वरांनी पैठणच्या उद्दाम ब्राम्हणांची मुंड्की छाटून टाकली असती,( हा माझा भाऊ, सोयरा.. जातवाला ..असा अर्जुनी विचार न करता ) लोकमान्यांनी व्हाईसरायला बौम्ब ने उडवले असते, विनोबांनी श्रीमंतांच्या तिजोऱ्या फोडून प्रामाणीक लोकांना परत बोलीच्या अटि वर बिनव्याज पैसे दिले असते , तर देश आहे त्या पेक्षा सुधरला नसता काय ?
शिवाजी महराज, झाशीची राणि, वासुदेव बळवंत, कान्हेरे बंधू, भगतसींह, नेताजी सुभाषचंद्र, इव्हन इंदीरा गांधी यानी गितेचे प्र्याक्टिकल केले म्हणून गितेच्या थियरीस्ट लोकांपेक्षा मला यांचा आदर जास्त वाटतो.

अहींसेच्या चोचल्यांचा पुरस्कार करणारे लोक जेंव्हा गितेचे दाखले देतात तेंव्हा त्यांच्या चलाखीची दाद द्यावी आणि लोकांना मुर्ख व देशाला षंढ बनवण्याच्या हातोटि बद्द्ल त्यांना थिअरौटीकल देशद्रोही म्हणायला हवे.
To write comments : Kindly Click "टिप्पणी" . To send the Article to other friends : Click Icon of Envelop with arrow on RHS of "टिप्पणी"

Sunday, June 5, 2011

Vikram N Vetal : The Batman Yoga Part II :Tapascharya Again

Readers , who have not read Part 1, are requested to do so in order to get correct context. Its Located below this post.


Vetal : I can't wait for Viky's missed call . Better to call him.
;;;;;;Hello ..Viky, are u coming to fetch me down or shall I fly to you ?

Vikram : Vetu, nice to speak to you. Just a few trees away from yours..

Arrives.

Vikram : Tell me..what do you do for detaching from stresses of ghost life ?What Relaxation techniques do you try ?

Vetal : Best is Jivasan, n some times Ateerekie...

Vikram : What's Jivasn ?


Vetal : Its a mass activity. We all come together from silence and perform huge hue n cry..

Vikram : Ok..badhiya hai !! What's ateerekie?

Vetal : Its a touch therapy in which we embrasse unsuspecting hosts we like most.

Vikram : Fine..Now tell me itani yaad q kara raha tha ?

Vetal : Pl explain me Swot of Party No. 2

Vikram : Ok.

Party no. 2 is Black money owners. BMOs.


The strengths.
1.Biggest strength is the weakest attacker.
Can a needle knitting a sweater used to administer a injection ?

2.Black money owners have virtual control over every thing incl parliament and media.

3.RB is defining their class but not have courage to declare specific names of persons whom must be hanged.

BMO's weakness :

Just one, apartheid has allotted the color to their money.
BMO's Opportunities :

They are now alert to securitise their loots to safest heavens.
BMO's Threats

1. The general public is still indifferent n not ready to act. Sirf maja le rahe hai Babaki. If they get angry, they can achieve what they want.
2. If at all Baba Ramdeo learns from history, he would create a Chandragupta by really doing Tap and transform himself into modern Chanakya.

Vetal : Vikey, Baba has fumbled in giving a written letter to Sibal, in which he promised to end Uposhan and perform Tap. Now , what is this gimmick ? What exactly a Tap means and how does it differ from an Uposhan ?

Vikram : Vetu, an Uposhan done in perfect solitude , no body around, is a Tap. A show, without Media around is a Tap.
Unfortunately, it was a written promise given to the ruling power without taking a bilateral one from them, relying on their orals. Thus, the birth of a would be Wishvamitra , with a dream to create a parallel white world , was medically terminated by the Ruthless Ruling Harishchndra of the Kaliyug.

Vetal : Vikram , you are great..Tere pair pakadata hu..aur jata hu..usi Jantar Mantar ke zaado pe jaha ye abortion hua..! The same place from where congress fired a Ram Ban to counter Anna Hazare has boomranged on itself.


Saturday, June 4, 2011

Vikram And Vetal : The Batman Yoga

Vetal : O Vikram , can you tell about the louder noice we are listening from the Jantar Mantar ?

Vikram : The public is celebrating.

Vetal : What ?

Vikram : Mungerilal Dreams ! The Batman , the Chamdagad , expert in Shirshasan is giving lessons to Deemak Public. Ghubad (owl) Govt. is ready to perform latest Aashwasans while Gidad, the corporates are looking for snatch better fat lumps.

Vetal :How can objective to bring back loot in Swiss Banks be called as Daydreams ?

Vikram : Sword of Shiwaji Maharaj, Kohinoor, Tibet, Pak, Bangala Desh and Saniya Mirza are more invaluable assets looted from India and worth much more than Swiss Money. Some politicians cooked their curry with Bhawani Talwar . Did it came back ? Swiss Money can't ever come back.

Vetal : That's not any comparison and circumstances in each case are unique, argument dismissed. Tell me solid reasons

Vikarm : Pl excuse me. I can't speak those logics.

Vetal : Why ?

Vikram : You are a God fearing Ghost. You may be offended with the perception I will show you and your anger would break our friendship.

Vetal : For me , its more important to be scientific and learn truly to see things in logical perspective. I promise not to get offended even if you criticize my Spiritual Icon .. i.e God..

Vikram : Deeeep Sigh ! Ok then..Get ready to get boiled ..

Any task is impossible for two reasons. First, the competence of the one who thinks that he will do it and the second, the strength of Defender who would not allow it to happen.

We shall now evaluate the SWOT analysis of both the parties.

Vetal : Pl. elaborate what is Swot and who are the parties ?

Vikram : SWOT = Strength, Weakness, Opportunities and Threats

Party No. 1 = Ramdeo Baba and his believers and followers.

Party No. 2 = People owning resources and money in Swiss Banks and else where.


Vetal : What are the strenghts of Party No 1.?

Vikarm :
1. Proclaimed Objective, Loot in Swiss Bank, is well defined.
2. Presence all over India.
3. Support from general public.
4. Texture of Yet not a Political Party.
5.The Brand name Ram still attracts people.

Vetal : What are the Weaknesses ?
Vikram :
Wrong Brand Ambassador.
The general public which still considers Ram, the King of Ayodhya, as their Brand Ambassador.The person who deserted his double pregnant wife without looking eye to eye.
Rawan was just a pick pocketeer or lootera, like people with Swiss Bank Accounts.
A lust for being called as an Ideal King , though unjust, is even worst and beats the Rawan syndrome. Its a Huge weakness.
Need to choose a Time Specific and appropriate Icon and Brand Ambassador in general for Indians.


Vetal : What are Opportunities ?

Vikram :Next Lok Sabha Elections. People like change. A fresh alternative is likely to hit.


Vetal : What are Threats ?
Vikram : The people surrounding Ramdeo Baba have reached there because they have enough money. Ramdeo Baba not known to have any Bhikhari as a follower. These followers have systematically competed with each other and struggle to keep as close to Baba as they can. You can see most wealthy and resources full person in closer proximity. The character of these cannt be any different than such people exist all over our country. These people have most black money and Swiss accounts. They will control every thing. They will transfer their money to safer and other unreachable places. Rest of Majority have no plans to utilise the money if it really fetched back. These are usual happy go lucky careless celebrators who would abuse Ramdeo after few years.

Vetal : Now Explain SWOT of Party No.2

Vikram : Haha ha !! With such great a weakness, its immaterial to look for Party No. 2, but I will do it just for you. As of now, my time is up. I need to look out for Banks in Antratica to keep my own savings safe. Now you go and hang on your usual tree...Bye Bye .. I shall give you a missed call while I start back from the lockers at South Pole.


To write comments : Kindly Click "टिप्पणी" . To send the Article to other friends : Click Icon of Envelop with arrow on RHS of "टिप्पणी"

Wednesday, March 16, 2011

Tokyo and We

India and Japan have historic relations. Netaji Subhash Chandra Bose had established support from Japan to root out the British.

The common thing for both India and Japan is the Enemy : China.

The differences in India n Japan are too much ..like Jameen n Aasman .

They control natural disasters manually.

We grow manual disasters naturally.

They have reduced number of casualties per ritcher scale unit with every new disaster.

We are increasing casulaties in every new domain of non disasters without any measuarble unit .May it be a simple Chor Police game taking life of Officer Chowgule or may it be road accidents wiping whole families for avoidable reasons.
And we think its all Natural !!

They work as a Nation.
We as a pet animal of China and US.

I m sure, Japnese will now build buildings with Parking of 50 meter hight , double the Tsunami waves.

We shall drown our Model Railway station at Amravati by a minor rain before it sees half of the completion.


A country which is indifferent to Bhopal Manmade Tragedy is preparing for Nuclear Power at the behaste of US.
We are determined not to learn from those who are ahead of us and vouched not to learn from our own mistakes.

The misery is so great that it seems, Japan would be rebuilt in 6 months but Station Irwin road would not be reopened before that.

India is no. 1 in saling watches. No Indian has time and nothing in India follows schedule.

Japan makes the most accurate watches and never look at the clock to work.

Just Watch All This.

We, the people need to change to see the change in our selves, our politicians and our country.

Follow Japan and Respect our mistakes in the past.

Monday, December 13, 2010

देवनागरी मराठीला हवे नव्या घराचे हक्क

न्या.नरेंद्र चपळ्गांवकर,
अध्यक्ष,
मराठी भाषा धोरण निर्धारण समीती,
महाराष्ट्र

विषय : देवनागरी मराठीला हवे नव्या घराचे हक्क

माननीय अध्यक्ष महोदय,
या समीतीचे अध्यक्षपद भुषविण्याचे आणि मराठीला अत्याधुनीक युगांत पुढे
नेण्याचे नियोजन करण्याचे कार्य आपल्या वर सोपवण्यात आले त्याबद्द्ल
समितीचे अणि सर्व सदस्यांचे अभिनंदन.

मी श्री. वसंत आबाजी डहाके यांच्या अमरावती नगरीचा रहीवासी असुन
वसंतरावांचा समावेश या समीतीत आहे याचा मला खुप अभीमान वाटतो. त्यांच्या
मार्फत मी हे निवेदन समीती पुढे ठेवत आहे.

लिपी ही भाषेचे शरीर असते. भूर्जपत्र- मोरपंख,खडू-पाटी, शाई-कागद या
सामुग्रीने लिपीचे व भाषेचे घ्रर तयार होते. घर ही अत्यंत मुलभूत गरज
असते. संस्क्रुती स्वत:च्या घरा शिवाय सम्रुद्ध असुच शकत नाही.
काळानुसार या घरांच्या शैली मधे बदल होत गेले आणि आता भविष्याचे नियोजन
आपण करणार आहांत.
आज संगणक, भ्रमणध्वनी, आयपौड, थर्मौमिटर, माय्क्रोवेव्ह ओवन, वौशिंग
मशीन, कैल्कुलेटर या दैनंदीन इलेक्ट्रौनिक वापराच्या वस्तू मधे काचेचा/
प्लास्टीकचा स्क्रीन असतो. हा स्क्रीन भाषांची नवी वसाहत आहे. आणि या
वसाहती मधे देवनागरी बेघर आहे.

नजीकच्या भविष्यांत, या स्क्रीनला प्रोजेक्षन तंत्रद्न्यानाचा पर्याय
सुद्धा येऊ घातला आहे, ज्या मधे कागद, फरशी, भिंत, तळ्हात.. कुठल्याही
प्रुष्ठभागावर प्रोजेक्षन करून त्याचा वापर स्क्रीन सारखा करणे सामान्य
माणसाला शक्य होणार आहे.

या तंत्रद्न्यानात अंगभूत भाषा ही भारतापुरती इंग्रजी आणि लिपी रोमन आहे.
परंतू चीन,रशीया,जपान,मलेशीया,जर्मनी,फ्रांस या देशां मधे विकल्या
जाणार्या उपकरणांमधे त्या त्या देशांची लिपी आणि भाषेची अंगभूत सोय
असते.अनेक देशांमधे ईंग्रजी पर्याय म्हणून देखील उपलब्ध नसते.
भारतीय लोक ईंग्रजीचे गुलाम आहेत असे जणू ग्रुहीतच धरलेले असते.
ही स्थीती अपमानास्पद आणि क्लेशदायक पण बदलता येण्या सारखी आहे.
आपली समीती यावर उपाय योजना करण्याचा प्रस्ताव शासनाला देऊ शकते असे
वाटल्या मुळे हे निवेदन आपल्याला देत आहे.
आजच्या तारखेला महाराष्ट्रांत विकण्यात येणारया एकाही मोबाईल मधून मराठीत
ईमेल लिहीता येत नाही, इतकेच काय मोबाईल्स मधे मराठी वेबसाईट्स पहाता
देखील येत नाहीत. कारण त्यामधे देवनागरी अंगभूत स्थापीत केलेले नसते.
(अपवादाने,काही मोबाईल्स मधे sms मराठीत लिहीता येतो.)
येणारा काळ हा ईबुक्सचा आहे. इलेक्ट्रौनीक्सने अशक्य गोष्टी शक्य केलेल्या आपण पहातो.
महाराष्ट्रांत विकल्या जाणार्या इलेक्ट्रौनीक्स उपकरणां मधे देवनागरीची
सोय अंगभूत असलीच पाहीजे. इंग्रजीची सोय असूच नये असे नाही. पण मराठीचा
पर्याय असलाच पाहीजे असा कायदा शासनाने केला पाहीजे आणि त्याकरीता आपल्या
समीतीने तसा प्रस्ताव/ शिफारस शासनाकडे करायला हवी. हा कायदा केल्यास तो
मोडणाराया साठी आर्थिक दंडाची पळवाट नसावी, केवळ जेलकोठडीची असावी अन्यथा मराठीला राजरोसपणे विकुन टाकण्यात येईल. आपण स्वत: न्यायमुर्ती आहात हा या समीतीचा मोठा अधिक बिंदू आहे.
असा कायदा न झाल्यास नव्या आलीशान वसाहतीत मराठी बेघरच राहील.
मायमराठी चे My Marathi असे विक्रूतीकरण रोखणे शक्य आहे.
आपली समीती ते करू शकते असा मला विश्वास वाटतो.
मराठीला नव्या वसाहतीं मधील घरांचे हक्क दॆण्यांत आपण यशस्वी होऊ अशी आशा बाळगतो.

धन्यवाद !
आपला नम्र,

संदीप गोडबोले

वरील पत्रात काही जोडाक्षरे उपलब्ध सौफ्ट वेयरच्या अपुर्णते मुळे नीट लिहीलेली नाहीत. त्या मुळे या विषयाचे गांभिर्य अधोरेखीत होते आहे .

संदीप गोडबोले


http://www.devanghevan.blogspot.com/

--

Aircel's successful Poaching of Amitabh.

Aircel, a service provider, has poached Amitabh as its Brand Ambassador. The trap used is Tiger Conservation. Amitabh claims he chose to enter the trap readily thinking it as A worthy Econational cause. I cannt guess with any reason giving infinite discount how could the wise soul of Big B may think that this contract and its propoganda can help actually saving a single tiger. We should know the contract Amount and How much of that will be utilised to save exactly which Tiger and How .Tiger conservation is the modern illusion. Those who are appointed for working for it , forest deptt, know it. The bait is The Money. Its a corporate blind belif being nurished in the name of tigers. De Daan to chute Grahan . On other hand, Sachin has refused to be a BA of Liquar Megabrand. 20 Cr. Contract refused. The seats r not hot by them selves, those who sit on them make those Hot. Amitabh is hit wicket, Sachin the Hero in real life. Click Here for Amitabh Ambassador News And Click Here for Sachin Emporer's News Sandeep Godbole