Tuesday, July 28, 2009

Jay Ho Democrasy

Lick Afzals Spit.....

Kiss Kasab's Ass . ..

Forget Kargil...

Frisk Dr. Kalam..

Wah Re Lokshahi..

Tune to Bina Macchar ke hame Hijada Bana Diya !

Jay Jay Democracy

Namardo ki Rakhail,

Mardangi par bhaari.

No comments: