Wednesday, January 2, 2008

छ त्र प ती शि वा जी म हा रा ज की ज य !

जाणता राजा !
अष्टावधानी !
महाराजांचे व्यक्तीमत्व असाधारण होते.

४०० वर्षां नंतर आजदेखील ते स्फुर्तीदायक आहेत. मला तर ते श्रीक्रूष्णाचा अवतार आसावेत असे वाटू लगले आहे.

रोहीडेश्वराची शपथ.
हिंदवी स्वराज्याचे स्वप्न !
स्वप्ना साठी वेळ आल्यास प्राण देण्याची तयारी.
पण आपण संपणे म्हण्जेच स्वप्न संपणे याची सतत जाणीव. त्या करीता अत्यंत हुषारीने, अचुक planning करून बेत तडीस नेणे !
तोरणा.
अफजलखानचा वध.
प्रसंगानुरूप केलेले तह,
आग्र्याहून सुटका.
कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेचा सन्मान.
अष्टप्रधान मंडळ .
राज्याभिषेक.
सगळे केवळ अलौकीक आहे!
राज्य कर्त्याने कसे असायला हवे त्याचे सर्वोत्क्रुश्ट उदाहरण !
SWOT technic मधे महाराजं इतका perfect राज्यकर्ता जगाच्या पाठीवर पुन्हा होणे नाही.
अफ्जलखानाशी भेट, आग्र्याहुन सुटका या दोन प्रसंगाचे SWOT करून पहा !
महाराजांच्या आजुबाजुला अत्यंत विश्वासू मंडळींचे कडे सतत असे आणि ते सर्व लढ्वय्ये होते!

ईंदीरा ,राजीव, बेन्झीर यांचा कम्कुवत पणा > ही मंड्ळी SWOT मधे सपेशल नापास झाली.
शत्रूला जो ऒळखू शकत नाही, संकटाची चाहूल देखील लागण्याची संवेदना नाही ते काय राज्य करणार व काय स्वप्ने पहाणार ?
सुरक्शा व्यवस्था कुचकामी ! सर्व जण नि:शस्त्र होते ! पराकोटीचे गाफील ! यांचे सल्लगार सुद्धा त्याच लायकीचे !
सद्दाम दोन पावले मागे जाण्यात नापास झाला. अमेरीकेशी तह केला असता , तर तो संपला नसता.
शिवाबाचे आठवावे चरीत्र आठवावा प्रताप. !!

महाराज आपण परमेश्वराचे अवतार !

पुन्हा या लौकर आणि या रयतेला अध:पतनातून सोडवा !

3 comments:

Bumblebee [ भुंगा ] said...

छान लिहिलय ..!
.... भुंगा

Dhananjay said...

Its sad that we still consider Shivaji Maharaj as a 'avtar' of 'Shankar', 'Vishnu', 'Krishna' and so on...
By doing this we deny the capabilities of Shivaji Maharaj as a person and indirectly suggest that his work can not be done by a human being and can only done by 'god'.

Its really sad to see such posts. I hope you understand what I mean to say.

hemant said...

I tend to agree with what Dhananjay said. Apanach aple shivaji whave, ase mhanavese watte ani aaplich laj watte....